Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 404 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 249 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 256 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 390 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 206 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 389 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 237 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 224 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 190 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 199 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 203 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 220 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 209 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 222 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 171 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 189 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 172 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 249 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 198 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 188 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 197 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 137 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 203 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 201 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 151 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 209 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 197 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 222 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 198 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 200 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 201 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 223 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 199 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 224 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 234 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 219 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 178 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 222 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 188 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 190 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 195 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 168 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 194 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 182 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 192 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 192 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 190 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 184 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 195 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 178 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 173 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 168 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 213 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 207 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 226 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 241 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 187 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 286 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 300 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 204 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 207 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 220 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 197 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 144 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 146 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 122 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 231 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 265 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 222 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 249 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 158 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 256 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 236 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 217 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 176 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 128 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 264 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 245 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 189 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 261 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 171 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 250 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 255 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 260 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 249 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 236 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 251 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 182 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 245 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 259 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 240 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 284 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 232 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 138 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 177 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 262 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 262 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 181 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 236 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 177 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 255 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 144 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 252 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 226 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 172 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 242 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 311 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 308 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 363 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 313 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 314 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 414 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 279 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 437 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 415 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 377 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 400 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 398 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 416 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 405 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 418 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 443 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 308 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 396 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 333 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 396 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 426 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 306 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 417 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 347 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 296 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 303 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 440 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 396 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 407 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 386 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 423 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 366 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 378 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 285 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 441 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 362 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 328 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 346 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 328 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 403 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 434 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 433 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 287 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 339 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 436 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 415 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 365 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 282 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 425 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 426 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 420 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 371 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 422 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 270 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 414 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 370 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 397 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 397 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 405 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 300 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 386 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 466 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 429 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 453 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 365 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 454 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 397 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 320 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 315 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 440 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 254 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 385 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 383 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 370 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 372 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 502 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 450 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 390 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 425 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 319 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 390 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 325 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 342 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 443 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 463 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 408 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 368 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 396 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 416 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 372 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 418 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 425 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 426 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 419 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 394 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 376 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 394 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 302 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 396 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 426 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 369 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 440 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 287 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 384 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 319 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 300 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 390 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 320 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 356 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 401 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 417 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 402 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 341 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 435 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 330 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 403 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 326 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 315 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 425 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 436 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 338 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 402 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 394 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 440 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 473 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 384 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 374 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 392 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 419 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 449 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 362 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 435 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 294 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 438 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 344 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 421 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 356 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 450 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 428 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 394 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 311 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 399 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 322 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 452 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 475 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 396 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 395 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 230 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 445 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 335 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 426 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 374 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 444 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 372 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 297 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 444 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 370 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 416 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 434 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 513 lượt