Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 516 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 546 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 514 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 579 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 583 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 422 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 544 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 463 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 472 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 679 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 563 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 665 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 454 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 469 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 519 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 397 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 551 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 516 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 545 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 506 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 555 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 448 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 488 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 521 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 544 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 487 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 354 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 480 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 648 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 509 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 386 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 627 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 484 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 535 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 454 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 444 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 601 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 537 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 465 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 481 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 548 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 523 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 510 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 552 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 581 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 534 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 451 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 577 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 560 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 573 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 576 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 574 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 571 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 547 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 546 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 651 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 617 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 506 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 442 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 587 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 542 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 616 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 739 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 717 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 676 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 552 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 552 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 423 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 520 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 550 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 575 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 483 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 551 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 548 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 616 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 481 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 544 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 630 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 537 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 572 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 551 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 472 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 475 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 506 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 450 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 605 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 497 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 507 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 557 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 550 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 546 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 527 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 571 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 592 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 513 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 547 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 495 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 605 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 620 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 613 lượt