Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 340 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 378 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 366 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 317 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 399 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 429 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 334 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 397 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 371 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 367 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 426 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 383 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 318 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 438 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 431 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 392 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 439 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 307 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 379 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 429 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 423 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 433 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 469 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 400 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 428 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 471 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 450 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 437 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 335 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 371 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 400 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 436 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 421 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 442 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 432 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 458 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 386 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 412 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 425 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 347 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 402 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 492 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 454 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 412 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 457 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 398 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 505 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 414 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 447 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 420 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 438 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 382 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 436 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 452 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 483 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 531 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 364 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 476 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 451 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 355 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 464 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 447 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 412 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 411 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 386 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 379 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 431 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 353 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 465 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 469 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 438 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 486 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 403 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 428 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 450 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 461 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 397 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 470 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 451 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 431 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 438 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 448 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 487 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 434 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 464 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 443 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 507 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 462 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 482 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 504 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 462 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 339 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 502 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 432 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 340 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 521 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 383 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 485 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 500 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 403 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 446 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 363 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 406 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 472 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 468 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 441 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 472 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 388 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 597 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 529 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 381 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 455 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 476 lượt