Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 185 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 205 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 224 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 254 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 220 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 216 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 232 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 226 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 233 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 183 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 318 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 212 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 334 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 403 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 295 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 379 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 292 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 338 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 344 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 336 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 370 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 397 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 411 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 436 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 494 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 370 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 345 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 429 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 438 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 316 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 457 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 525 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 365 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 450 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 489 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 478 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 471 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 489 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 357 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 425 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 444 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 459 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 457 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 495 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 480 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 478 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 482 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 441 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 369 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 360 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 487 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 358 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 422 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 409 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 418 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 500 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 397 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 432 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 401 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 400 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 357 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 394 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 426 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 453 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 393 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 448 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 437 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 350 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 503 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 448 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 507 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 429 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 476 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 521 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 593 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 545 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 571 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 460 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 564 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 529 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 505 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 477 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 455 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 551 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 530 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 482 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 496 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 611 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 487 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 518 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 489 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 476 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 502 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 496 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 403 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 542 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 510 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 500 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 548 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 345 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 532 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 532 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 586 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 561 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 494 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 507 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 484 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 404 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 640 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 581 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 550 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 535 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 538 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 437 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 434 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 532 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 491 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 551 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 559 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 576 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 501 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 412 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 535 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 519 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 608 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 473 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 549 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 494 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 562 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 543 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 539 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 519 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 458 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 421 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 556 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 573 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 535 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 519 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 518 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 622 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 443 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 447 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 498 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 582 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 586 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 426 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 526 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 573 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 504 lượt