Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 440 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 492 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 417 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 545 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 485 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 508 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 471 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 394 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 469 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 495 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 446 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 426 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 382 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 502 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 395 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 448 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 414 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 484 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 438 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 401 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 505 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 423 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 463 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 347 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 481 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 388 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 434 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 525 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 491 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 434 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 432 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 373 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 480 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 452 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 415 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 473 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 399 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 477 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 417 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 471 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 421 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 378 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 446 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 348 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 456 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 495 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 389 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 406 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 481 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 499 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 462 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 453 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 421 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 485 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 406 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 483 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 397 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 460 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 428 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 399 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 456 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 437 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 397 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 472 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 538 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 469 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 403 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 401 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 425 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 449 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 350 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 388 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 373 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 460 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 523 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 406 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 446 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 419 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 349 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 377 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 409 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 442 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 449 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 346 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 362 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 410 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 417 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 425 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 474 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 456 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 400 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 360 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 439 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 559 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 407 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 414 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 449 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 496 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 468 lượt