Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 108 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 101 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 101 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 100 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 43 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 207 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 214 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 205 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 197 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 169 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 185 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 144 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 195 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 147 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 134 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 236 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 180 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 178 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 174 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 167 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 260 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 250 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 151 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 168 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 189 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 146 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 195 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 151 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 211 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 151 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 202 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 222 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 223 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 174 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 237 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 207 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 215 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 211 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 142 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 233 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 227 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 177 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 217 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 139 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 132 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 220 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 201 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 204 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 227 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 209 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 220 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 243 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 190 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 178 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 221 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 211 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 171 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 201 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 233 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 218 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 204 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 194 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 225 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 201 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 243 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 249 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 114 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 150 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 209 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 141 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 213 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 151 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 158 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 220 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 306 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 391 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 316 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 315 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 291 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 314 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 536 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 485 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 381 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 438 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 403 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 334 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 441 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 479 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 473 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 503 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 342 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 429 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 435 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 350 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 452 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 457 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 447 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 485 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 483 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 469 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 459 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 454 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 427 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 432 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 469 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 346 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 422 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 428 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 422 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 462 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 438 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 449 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 350 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 434 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 353 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 439 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 438 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 479 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 439 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 459 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 334 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 431 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 465 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 446 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 444 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 422 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 451 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 337 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 422 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 429 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 454 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 362 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 331 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 411 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 451 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 447 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 446 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 356 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 443 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 451 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 345 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 450 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 325 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 410 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 434 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 449 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 330 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 348 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 458 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 346 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 321 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 433 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 418 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 406 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 337 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 446 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 470 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 459 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 361 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 388 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 441 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 441 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 457 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 388 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 360 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 451 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 473 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 455 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 460 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 456 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 423 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 460 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 415 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 436 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 444 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 319 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 447 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 332 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 412 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 421 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 517 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 544 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 493 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 510 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 502 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 487 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 403 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 492 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 392 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 511 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 450 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 394 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 497 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 434 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 580 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 399 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 452 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 515 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 481 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 475 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 478 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 500 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 496 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 351 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 480 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 574 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 504 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 504 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 492 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 489 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 531 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 439 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 416 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 569 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 511 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 513 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 524 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 547 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 474 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 455 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 480 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 405 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 465 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 437 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 489 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 487 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 467 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 486 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 501 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 566 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 520 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 487 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 381 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 550 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 410 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 435 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 427 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 460 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 572 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 515 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 508 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 475 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 482 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 535 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 527 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 526 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 516 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 490 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 502 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 498 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 479 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 526 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 507 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 497 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 520 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 535 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 494 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 472 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 502 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 485 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 476 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 404 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 429 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 446 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 494 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 524 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 551 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 497 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 527 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 481 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 493 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 479 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 473 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 504 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 552 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 475 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 454 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 440 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 490 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 521 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 358 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 523 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 502 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 412 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 488 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 501 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 398 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 488 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 477 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 372 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 484 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 460 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 457 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 503 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 471 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 474 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 477 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 430 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 517 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 546 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 480 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 463 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 483 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 489 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 531 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 373 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 461 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 404 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 495 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 489 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 498 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 466 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 457 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 449 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 378 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 478 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 495 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 475 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 457 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 451 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 365 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 366 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 452 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 383 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 458 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 463 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 492 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 462 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 432 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 476 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 461 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 487 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 481 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 483 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 504 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 506 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 425 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 486 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 511 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 540 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 416 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 517 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 391 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 406 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 533 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 494 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 503 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 469 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 493 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 434 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 494 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 482 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 493 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 501 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 391 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 408 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 440 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 615 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 522 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 545 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 524 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 438 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 514 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 530 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 498 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 506 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 422 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 513 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 418 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 421 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 406 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 379 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 515 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 511 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 512 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 511 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 479 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 395 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 479 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 481 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 472 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 408 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 405 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 413 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 544 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 515 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 491 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 396 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 482 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 489 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 490 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 398 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 458 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 521 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 406 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 470 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 504 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 456 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 442 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 483 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 550 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 481 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 506 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 414 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 512 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 501 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 424 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 514 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 523 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 406 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 542 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 487 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 427 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 511 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 422 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 541 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 515 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 471 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 409 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 545 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 487 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 529 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 486 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 476 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 519 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 507 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 455 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 486 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 426 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 539 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 471 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 458 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 379 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 453 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 520 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 498 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 491 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 461 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 434 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 512 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 521 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 575 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 521 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 503 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 452 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 530 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 540 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 506 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 494 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 474 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 508 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 484 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 491 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 520 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 411 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 477 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 531 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 486 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 469 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 472 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 505 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 538 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 411 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 497 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 491 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 507 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 434 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 477 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 465 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 503 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 488 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 512 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 545 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 480 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 466 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 490 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 505 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 495 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 498 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 482 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 507 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 509 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 403 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 510 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 312 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 469 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 472 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 476 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 506 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 512 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 378 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 364 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 463 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 538 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 403 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 511 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 477 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 549 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 379 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 486 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 512 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 519 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 597 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 454 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 530 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 524 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 507 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 542 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 561 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 520 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 509 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 508 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 509 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 494 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 509 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 496 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 521 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 528 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 413 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 486 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 417 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 504 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 504 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 497 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 483 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 495 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 481 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 529 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 529 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 375 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 381 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 497 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 541 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 490 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 477 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 409 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 534 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 409 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 494 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 467 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 426 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 537 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 486 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 503 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 495 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 527 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 483 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 397 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 463 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 386 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 492 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 503 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 515 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 464 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 477 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 490 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 564 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 517 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 516 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 512 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 500 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 471 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 459 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 480 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 416 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 496 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 431 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 408 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 558 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 497 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 513 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 476 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 464 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 501 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 533 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 412 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 573 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 489 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 510 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 506 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 513 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 528 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 506 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 599 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 421 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 390 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 381 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 521 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 505 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 388 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 431 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 544 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 478 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 433 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 459 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 500 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 494 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 519 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 482 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 535 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 531 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 474 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 540 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 531 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 588 lượt