Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 565 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 471 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 470 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 440 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 474 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 380 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 377 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 461 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 437 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 444 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 437 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 300 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 438 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 458 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 398 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 436 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 442 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 458 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 371 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 445 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 345 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 366 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 471 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 438 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 442 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 449 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 445 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 479 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 446 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 467 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 461 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 347 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 447 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 386 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 454 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 431 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 364 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 515 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 428 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 439 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 447 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 464 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 332 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 447 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 417 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 452 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 429 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 445 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 341 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 413 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 377 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 452 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 437 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 442 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 369 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 463 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 457 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 371 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 482 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 434 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 424 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 400 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 458 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 377 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 438 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 349 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 429 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 329 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 457 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 367 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 435 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 437 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 458 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 417 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 467 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 415 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 355 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 468 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 458 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 385 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 490 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 441 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 366 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 467 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 362 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 400 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 448 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 444 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 439 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 354 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 432 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 471 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 314 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 471 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 451 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 456 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 478 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 436 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 455 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 460 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 427 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 374 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 353 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 469 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 466 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 438 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 348 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 431 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 460 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 350 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 340 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 412 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 385 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 390 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 485 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 431 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 412 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 446 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 417 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 323 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 443 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 430 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 431 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 478 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 447 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 524 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 463 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 432 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 393 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 425 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 435 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 512 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 484 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 375 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 427 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 352 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 423 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 314 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 417 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 423 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 432 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 450 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 469 lượt