Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 423 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 423 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 429 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 466 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 442 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 402 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 381 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 432 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 429 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 392 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 480 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 418 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 425 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 461 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 466 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 376 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 441 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 430 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 475 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 423 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 473 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 399 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 365 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 511 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 489 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 464 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 428 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 369 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 417 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 422 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 412 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 416 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 439 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 452 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 447 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 411 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 430 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 484 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 461 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 418 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 386 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 449 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 435 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 401 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 443 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 391 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 477 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 444 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 362 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 412 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 364 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 320 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 400 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 440 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 422 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 428 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 442 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 505 lượt