Naruto

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Naruto – Chapter 700 8:21 am 499 lượt
Naruto – Chapter 699 8:21 am 552 lượt
Naruto – Chapter 698 8:21 am 504 lượt
Naruto – Chapter 697 8:21 am 515 lượt
Naruto – Chapter 696 8:21 am 493 lượt
Naruto – Chapter 695 8:20 am 526 lượt
Naruto – Chapter 694 8:20 am 500 lượt
Naruto – Chapter 693 8:20 am 535 lượt
Naruto – Chapter 692 8:20 am 504 lượt
Naruto – Chapter 691 8:20 am 476 lượt
Naruto – Chapter 690 8:19 am 331 lượt
Naruto – Chapter 689 8:19 am 448 lượt
Naruto – Chapter 688 8:19 am 461 lượt
Naruto – Chapter 687 8:19 am 380 lượt
Naruto – Chapter 686 8:19 am 373 lượt
Naruto – Chapter 685 8:19 am 509 lượt
Naruto – Chapter 684 8:19 am 408 lượt
Naruto – Chapter 683 8:19 am 504 lượt
Naruto – Chapter 682 8:18 am 464 lượt
Naruto – Chapter 681 8:18 am 495 lượt
Naruto – Chapter 680 8:18 am 450 lượt
Naruto – Chapter 679 8:18 am 467 lượt
Naruto – Chapter 678 8:18 am 460 lượt
Naruto – Chapter 677 : Tsukuyomi vĩnh cửu Tiếng Việt 8:18 am 344 lượt
Naruto – Chapter 676: The Infinite Dream 8:17 am 359 lượt
Naruto – Chapter 675: Rinnegan của Sasuke 8:17 am 492 lượt
Naruto – Chapter 674 8:17 am 513 lượt
Naruto – Chapter 673 8:17 am 460 lượt
Naruto – Chapter 672 8:17 am 458 lượt
Naruto – Chapter 671 8:17 am 521 lượt
Naruto – Chapter 670 8:16 am 439 lượt
Naruto – Chapter 669 8:16 am 435 lượt
Naruto – Chapter 668 8:16 am 520 lượt
Naruto – Chapter 667 Tiếng Việt 8:16 am 496 lượt
Naruto – Chapter 666 8:16 am 523 lượt
Naruto – Chapter 665 8:16 am 346 lượt
Naruto – Chapter 664 8:16 am 387 lượt
Naruto – Chapter 663 8:16 am 485 lượt
Naruto – Chapter 662 8:15 am 480 lượt
Naruto – Chapter 661 8:15 am 355 lượt
Naruto – Chapter 660 8:15 am 489 lượt
Naruto – Chapter 659 8:14 am 467 lượt
Naruto – Chapter 658 8:14 am 463 lượt
Naruto – Chapter 657 8:14 am 482 lượt
Naruto – Chapter 656 – Hoán Đổi 8:14 am 441 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 403 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 442 lượt
Naruto – Chapter 654 8:14 am 478 lượt
Naruto – Chapter 653 8:13 am 387 lượt
Naruto – Chapter 652 8:13 am 467 lượt
Naruto – Chapter 651 8:13 am 459 lượt
Naruto – Chapter 650 8:12 am 427 lượt
Naruto – Chapter 649 – TV 8:12 am 480 lượt
Naruto – Chapter 648 8:12 am 395 lượt
Naruto – Chapter 647 8:12 am 503 lượt
Naruto – Chapter 646 8:12 am 475 lượt
Naruto – Chapter 645 8:11 am 485 lượt
Naruto – Chapter 644 8:11 am 499 lượt
Naruto – Chapter 643 8:11 am 488 lượt
Naruto – Chapter 642 8:11 am 440 lượt
Naruto – Chapter 641 8:11 am 504 lượt
Naruto – Chapter 640 8:11 am 390 lượt
Naruto – Chapter 639 8:11 am 465 lượt
Naruto – Chapter 638 8:11 am 444 lượt
Naruto – Chapter 637 8:10 am 403 lượt
Naruto – Chapter 636 8:07 am 349 lượt
Naruto – Chapter 635 8:07 am 479 lượt
Naruto – Chapter 634 8:07 am 506 lượt
Naruto – Chapter 633 8:07 am 500 lượt
Naruto – Chapter 632 8:06 am 484 lượt
Naruto – Chapter 631 8:06 am 477 lượt
Naruto – Chapter 630 8:06 am 464 lượt
Naruto – Chapter 629 8:06 am 465 lượt
Naruto – Chapter 628 8:06 am 465 lượt
Naruto – Chapter 627 8:05 am 460 lượt
Naruto – Chapter 626 8:05 am 504 lượt
Naruto – Chapter 625 8:05 am 471 lượt
Naruto – Chapter 624 8:05 am 375 lượt
Naruto – Chapter 623 8:05 am 456 lượt
Naruto – Chapter 622 8:05 am 352 lượt
Naruto – Chapter 621 8:04 am 502 lượt
Naruto – Chapter 620 8:04 am 528 lượt
Naruto – Chapter 619 8:03 am 383 lượt
Naruto – Chapter 618 8:03 am 480 lượt
Naruto – Chapter 617 8:03 am 465 lượt
Naruto – Chapter 616 8:02 am 446 lượt
Naruto – Chapter 615 8:02 am 460 lượt
Naruto – Chapter 614 8:02 am 448 lượt
Naruto – Chapter 613 8:02 am 428 lượt
Naruto – Chapter 612 8:02 am 405 lượt
Naruto – Chapter 611 8:02 am 498 lượt
Naruto – Chapter 610 8:02 am 348 lượt
Naruto – Chapter 609 8:02 am 510 lượt
Naruto – Chapter 608 8:02 am 501 lượt
Naruto – Chapter 607 8:02 am 409 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 354 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 474 lượt
Naruto – Chapter 605 8:02 am 485 lượt
Naruto – Chapter 604 8:02 am 430 lượt
Naruto – Chapter 603 8:01 am 379 lượt
Naruto – Chapter 602 8:01 am 460 lượt
Naruto – Chapter 601 8:01 am 451 lượt
Naruto – Chapter 600 8:01 am 449 lượt
Naruto – Chapter 599 8:01 am 473 lượt
Naruto – Chapter 598 8:01 am 479 lượt
Naruto – Chapter 597 8:01 am 369 lượt
Naruto – Chapter 596 8:01 am 487 lượt
Naruto – Chapter 595 8:01 am 477 lượt
Naruto – Chapter 594 8:01 am 357 lượt
Naruto – Chapter 593 8:01 am 442 lượt
Naruto – Chapter 592 8:01 am 429 lượt
Naruto – Chapter 591 8:00 am 370 lượt
Naruto – Chapter 590 8:00 am 407 lượt
Naruto – Chapter 589 8:00 am 500 lượt
Naruto – Chapter 588 8:00 am 451 lượt
Naruto – Chapter 587 8:00 am 438 lượt
Naruto – Chapter 586 8:00 am 457 lượt
Naruto – Chapter 585 7:59 am 475 lượt
Naruto – Chapter 584 7:59 am 370 lượt
Naruto – Chapter 583 7:59 am 428 lượt
Naruto – Chapter 582 7:58 am 437 lượt
Naruto – Chapter 581 7:58 am 495 lượt
Naruto – Chapter 580 7:58 am 483 lượt
Naruto – Chapter 579 7:58 am 483 lượt
Naruto – Chapter 578 7:58 am 402 lượt
Naruto – Chapter 577 7:58 am 483 lượt
Naruto – Chapter 576 7:58 am 500 lượt
Naruto – Chapter 575 7:58 am 429 lượt
Naruto – Chapter 574 7:58 am 377 lượt
Naruto – Chapter 573 7:57 am 450 lượt
Naruto – Chapter 572 7:57 am 463 lượt
Naruto – Chapter 571 7:57 am 387 lượt
Naruto – Chapter 570 7:57 am 458 lượt
Naruto – Chapter 569 7:57 am 465 lượt
Naruto – Chapter 568 7:57 am 457 lượt
Naruto – Chapter 567 7:57 am 472 lượt
Naruto – Chapter 566 7:57 am 446 lượt
Naruto – Chapter 565 7:57 am 439 lượt
Naruto – Chapter 564 7:56 am 419 lượt
Naruto – Chapter 563 7:56 am 474 lượt
Naruto – Chapter 562 7:56 am 469 lượt
Naruto – Chapter 561 7:56 am 469 lượt
Naruto – Chapter 560 7:44 am 368 lượt
Naruto – Chapter 559 7:44 am 503 lượt
Naruto – Chapter 558 7:44 am 460 lượt
Naruto – Chapter 557 7:44 am 517 lượt
Naruto – Chapter 556 7:44 am 491 lượt
Naruto – Chapter 555 7:44 am 459 lượt
Naruto – Chapter 554 7:43 am 350 lượt
Naruto – Chapter 553 7:43 am 415 lượt
Naruto – Chapter 552 7:43 am 417 lượt
Naruto – Chapter 551 7:43 am 360 lượt
Naruto – Chapter 550 7:43 am 496 lượt
Naruto – Chapter 549 7:43 am 451 lượt
Naruto – Chapter 548 7:43 am 378 lượt
Naruto – Chapter 547 7:43 am 458 lượt
Naruto – Chapter 546 7:43 am 355 lượt
Naruto – Chapter 545 7:43 am 466 lượt
Naruto – Chapter 544 7:43 am 577 lượt
Naruto – Chapter 543 7:43 am 382 lượt
Naruto – Chapter 542 7:42 am 460 lượt
Naruto – Chapter 541 7:42 am 368 lượt
Naruto – Chapter 540 7:42 am 460 lượt
Naruto – Chapter 539 7:42 am 481 lượt
Naruto – Chapter 538 7:42 am 542 lượt
Naruto – Chapter 537 7:42 am 395 lượt
Naruto – Chapter 536 7:41 am 480 lượt
Naruto – Chapter 535 7:41 am 385 lượt
Naruto – Chapter 534 7:41 am 437 lượt
Naruto – Chapter 533 7:41 am 426 lượt
Naruto – Chapter 532 7:41 am 455 lượt
Naruto – Chapter 531 7:41 am 424 lượt
Naruto – Chapter 530 7:41 am 483 lượt
Naruto – Chapter 529 7:40 am 472 lượt
Naruto – Chapter 528 7:40 am 479 lượt
Naruto – Chapter 527 7:40 am 470 lượt
Naruto – Chapter 526 7:40 am 434 lượt
Naruto – Chapter 525 7:40 am 461 lượt
Naruto – Chapter 524 7:40 am 457 lượt
Naruto – Chapter 523 7:40 am 360 lượt
Naruto – Chapter 522 7:40 am 450 lượt
Naruto – Chapter 521 7:40 am 471 lượt
Naruto – Chapter 520 7:40 am 448 lượt
Naruto – Chapter 519 7:40 am 407 lượt
Naruto – Chapter 518 7:40 am 446 lượt
Naruto – Chapter 517 7:40 am 497 lượt
Naruto – Chapter 516 7:40 am 528 lượt
Naruto – Chapter 515 7:39 am 492 lượt
Naruto – Chapter 514 7:39 am 493 lượt
Naruto – Chapter 513 7:39 am 437 lượt
Naruto – Chapter 512 7:39 am 467 lượt
Naruto – Chapter 511 7:38 am 429 lượt
Naruto – Chapter 510 7:38 am 469 lượt
Naruto – Chapter 509 7:38 am 507 lượt
Naruto – Chapter 508 7:38 am 481 lượt
Naruto – Chapter 507 7:38 am 417 lượt
Naruto – Chapter 506 7:38 am 486 lượt
Naruto – Chapter 505 7:38 am 393 lượt
Naruto – Chapter 504 7:38 am 468 lượt
Naruto – Chapter 503 7:38 am 434 lượt
Naruto – Chapter 502 7:37 am 481 lượt
Naruto – Chapter 501 7:37 am 440 lượt
Naruto – Chapter 500 7:37 am 506 lượt
Naruto – Chapter 499 7:37 am 491 lượt
Naruto – Chapter 498 7:37 am 382 lượt
Naruto – Chapter 497 7:37 am 491 lượt
Naruto – Chapter 496 7:36 am 359 lượt
Naruto – Chapter 495 7:36 am 337 lượt
Naruto – Chapter 494 7:36 am 486 lượt
Naruto – Chapter 493 7:36 am 457 lượt
Naruto – Chapter 492 7:36 am 440 lượt
Naruto – Chapter 491 7:36 am 479 lượt
Naruto – Chapter 490 7:36 am 480 lượt
Naruto – Chapter 489 7:36 am 464 lượt
Naruto – Chapter 488 7:36 am 453 lượt
Naruto – Chapter 487 7:36 am 465 lượt
Naruto – Chapter 486 7:36 am 477 lượt
Naruto – Chapter 485 7:36 am 469 lượt
Naruto – Chapter 484 7:35 am 418 lượt
Naruto – Chapter 483 7:35 am 465 lượt
Naruto – Chapter 482 7:35 am 312 lượt
Naruto – Chapter 481 7:35 am 454 lượt
Naruto – Chapter 480 7:35 am 453 lượt
Naruto – Chapter 479 7:35 am 454 lượt
Naruto – Chapter 478 7:35 am 457 lượt
Naruto – Chapter 477 7:34 am 501 lượt
Naruto – Chapter 476 7:34 am 504 lượt
Naruto – Chapter 475 7:34 am 368 lượt
Naruto – Chapter 474 7:34 am 418 lượt
Naruto – Chapter 473 7:34 am 344 lượt
Naruto – Chapter 472 7:34 am 357 lượt
Naruto – Chapter 471 7:34 am 445 lượt
Naruto – Chapter 470 7:34 am 402 lượt
Naruto – Chapter 469 7:34 am 479 lượt
Naruto – Chapter 468 7:34 am 425 lượt
Naruto – Chapter 467 7:34 am 520 lượt
Naruto – Chapter 466 7:33 am 494 lượt
Naruto – Chapter 465 7:33 am 484 lượt
Naruto – Chapter 464 7:33 am 510 lượt
Naruto – Chapter 463 7:33 am 352 lượt
Naruto – Chapter 462 7:33 am 416 lượt
Naruto – Chapter 461 7:33 am 441 lượt
Naruto – Chapter 460 7:33 am 433 lượt
Naruto – Chapter 459 7:33 am 445 lượt
Naruto – Chapter 458 7:33 am 462 lượt
Naruto – Chapter 457 7:33 am 448 lượt
Naruto – Chapter 456 7:33 am 423 lượt
Naruto – Chapter 455 7:33 am 459 lượt
Naruto – Chapter 454 7:32 am 402 lượt
Naruto – Chapter 453 7:32 am 388 lượt
Naruto – Chapter 452 7:32 am 511 lượt
Naruto – Chapter 451 7:32 am 351 lượt
Naruto – Chapter 450 7:32 am 425 lượt
Naruto – Chapter 449 7:32 am 444 lượt
Naruto – Chapter 448 7:32 am 459 lượt
Naruto – Chapter 447 7:32 am 469 lượt
Naruto – Chapter 446 7:32 am 377 lượt
Naruto – Chapter 445 7:32 am 442 lượt
Naruto – Chapter 444 7:32 am 449 lượt
Naruto – Chapter 443 7:29 am 327 lượt
Naruto – Chapter 442 7:26 am 429 lượt
Naruto – Chapter 441 7:25 am 447 lượt
Naruto – Chapter 440 7:25 am 502 lượt
Naruto – Chapter 439 7:25 am 450 lượt
Naruto – Chapter 438 7:25 am 453 lượt
Naruto – Chapter 437 7:25 am 473 lượt
Naruto – Chapter 436 7:25 am 526 lượt
Naruto – Chapter 435 7:24 am 377 lượt
Naruto – Chapter 434 7:24 am 381 lượt
Naruto – Chapter 433 7:24 am 452 lượt
Naruto – Chapter 432 7:24 am 473 lượt
Naruto – Chapter 431 7:24 am 369 lượt
Naruto – Chapter 430 7:24 am 450 lượt
Naruto – Chapter 429 7:24 am 431 lượt
Naruto – Chapter 428 7:24 am 422 lượt
Naruto – Chapter 427 7:23 am 436 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 355 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 451 lượt
Naruto – Chapter 425 7:23 am 346 lượt
Naruto – Chapter 424 7:23 am 441 lượt
Naruto – Chapter 423 7:23 am 605 lượt
Naruto – Chapter 422 7:23 am 385 lượt
Naruto – Chapter 421 7:23 am 452 lượt
Naruto – Chapter 420 7:23 am 377 lượt
Naruto – Chapter 419 7:23 am 463 lượt
Naruto – Chapter 418 7:22 am 409 lượt
Naruto – Chapter 417 7:22 am 463 lượt
Naruto – Chapter 416 7:22 am 465 lượt
Naruto – Chapter 415 7:22 am 458 lượt
Naruto – Chapter 414 7:22 am 440 lượt
Naruto – Chapter 413 7:22 am 458 lượt
Naruto – Chapter 412 7:22 am 361 lượt
Naruto – Chapter 411 7:22 am 443 lượt
Naruto – Chapter 410 7:22 am 482 lượt
Naruto – Chapter 409 7:22 am 478 lượt
Naruto – Chapter 408 7:21 am 450 lượt
Naruto – Chapter 407 7:21 am 458 lượt
Naruto – Chapter 406 7:21 am 503 lượt
Naruto – Chapter 405 7:21 am 477 lượt
Naruto – Chapter 404 7:21 am 455 lượt
Naruto – Chapter 403 7:21 am 450 lượt
Naruto – Chapter 402 7:21 am 474 lượt
Naruto – Chapter 401 7:21 am 357 lượt
Naruto – Chapter 400 7:21 am 475 lượt
Naruto – Chapter 399 7:21 am 368 lượt
Naruto – Chapter 398 7:21 am 460 lượt
Naruto – Chapter 397 7:21 am 367 lượt
Naruto – Chapter 396 7:21 am 462 lượt
Naruto – Chapter 395 7:20 am 468 lượt
Naruto – Chapter 394 7:20 am 562 lượt
Naruto – Chapter 393 7:20 am 466 lượt
Naruto – Chapter 392 7:20 am 500 lượt
Naruto – Chapter 391 7:20 am 481 lượt
Naruto – Chapter 390 7:20 am 457 lượt
Naruto – Chapter 389 7:20 am 457 lượt
Naruto – Chapter 388 7:20 am 412 lượt
Naruto – Chapter 387 7:20 am 474 lượt
Naruto – Chapter 386 7:20 am 335 lượt
Naruto – Chapter 385 7:20 am 449 lượt
Naruto – Chapter 384 7:20 am 466 lượt
Naruto – Chapter 383 7:20 am 459 lượt
Naruto – Chapter 382 7:20 am 433 lượt
Naruto – Chapter 381 7:19 am 466 lượt
Naruto – Chapter 380 7:19 am 467 lượt
Naruto – Chapter 379 7:19 am 439 lượt
Naruto – Chapter 378 7:19 am 457 lượt
Naruto – Chapter 377 7:19 am 387 lượt
Naruto – Chapter 376 7:19 am 460 lượt
Naruto – Chapter 375 7:19 am 446 lượt
Naruto – Chapter 374 7:19 am 499 lượt
Naruto – Chapter 373 7:19 am 500 lượt
Naruto – Chapter 372 7:19 am 451 lượt
Naruto – Chapter 371 7:19 am 441 lượt
Naruto – Chapter 370 7:19 am 495 lượt
Naruto – Chapter 369 7:18 am 471 lượt
Naruto – Chapter 368 7:18 am 480 lượt
Naruto – Chapter 367 7:18 am 372 lượt
Naruto – Chapter 366 7:18 am 460 lượt
Naruto – Chapter 365 7:18 am 486 lượt
Naruto – Chapter 364 7:18 am 453 lượt
Naruto – Chapter 363 7:18 am 446 lượt
Naruto – Chapter 362 7:18 am 378 lượt
Naruto – Chapter 361 7:18 am 408 lượt
Naruto – Chapter 360 7:18 am 457 lượt
Naruto – Chapter 359 7:18 am 421 lượt
Naruto – Chapter 358 7:18 am 407 lượt
Naruto – Chapter 357 7:17 am 351 lượt
Naruto – Chapter 356 7:17 am 492 lượt
Naruto – Chapter 355 7:17 am 437 lượt
Naruto – Chapter 354 7:17 am 454 lượt
Naruto – Chapter 353 7:17 am 457 lượt
Naruto – Chapter 352 7:17 am 365 lượt
Naruto – Chapter 351 7:17 am 427 lượt
Naruto – Chapter 350 7:17 am 485 lượt
Naruto – Chapter 349 7:16 am 499 lượt
Naruto – Chapter 348 7:16 am 526 lượt
Naruto – Chapter 347 7:16 am 325 lượt
Naruto – Chapter 346 7:16 am 436 lượt
Naruto – Chapter 345 7:16 am 476 lượt
Naruto – Chapter 344 7:16 am 496 lượt
Naruto – Chapter 343 7:16 am 369 lượt
Naruto – Chapter 342 7:16 am 463 lượt
Naruto – Chapter 341 7:16 am 487 lượt
Naruto – Chapter 340 7:16 am 508 lượt
Naruto – Chapter 339 7:16 am 469 lượt
Naruto – Chapter 338 7:16 am 417 lượt
Naruto – Chapter 337 7:16 am 427 lượt
Naruto – Chapter 336 7:16 am 362 lượt
Naruto – Chapter 335 7:16 am 553 lượt
Naruto – Chapter 334 7:16 am 478 lượt
Naruto – Chapter 333 7:16 am 483 lượt
Naruto – Chapter 332 7:15 am 465 lượt
Naruto – Chapter 331 7:15 am 497 lượt
Naruto – Chapter 330 7:15 am 467 lượt
Naruto – Chapter 329 7:15 am 375 lượt
Naruto – Chapter 328 7:15 am 453 lượt
Naruto – Chapter 327 7:15 am 400 lượt
Naruto – Chapter 326 7:15 am 485 lượt
Naruto – Chapter 325 7:15 am 441 lượt
Naruto – Chapter 324 7:15 am 365 lượt
Naruto – Chapter 323 7:15 am 450 lượt
Naruto – Chapter 322 7:14 am 389 lượt
Naruto – Chapter 321 7:14 am 447 lượt
Naruto – Chapter 320 7:14 am 404 lượt
Naruto – Chapter 319 7:14 am 397 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 451 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 479 lượt
Naruto – Chapter 317 7:14 am 456 lượt
Naruto – Chapter 316 7:13 am 455 lượt
Naruto – Chapter 315 7:13 am 478 lượt
Naruto – Chapter 314 7:13 am 440 lượt
Naruto – Chapter 313 7:13 am 417 lượt
Naruto – Chapter 312 7:13 am 452 lượt
Naruto – Chapter 311 7:13 am 475 lượt
Naruto – Chapter 310 7:13 am 490 lượt
Naruto – Chapter 309 7:13 am 541 lượt
Naruto – Chapter 308 7:13 am 485 lượt
Naruto – Chapter 307 7:13 am 375 lượt
Naruto – Chapter 306 7:13 am 433 lượt
Naruto – Chapter 305 7:13 am 475 lượt
Naruto – Chapter 304 7:12 am 515 lượt
Naruto – Chapter 303 7:12 am 460 lượt
Naruto – Chapter 302 7:12 am 396 lượt
Naruto – Chapter 301 7:12 am 450 lượt
Naruto – Chapter 300 7:12 am 378 lượt
Naruto – Chapter 299 7:12 am 471 lượt
Naruto – Chapter 298 7:12 am 479 lượt
Naruto – Chapter 297 7:12 am 470 lượt
Naruto – Chapter 296 7:12 am 467 lượt
Naruto – Chapter 295 7:11 am 455 lượt
Naruto – Chapter 294 7:11 am 463 lượt
Naruto – Chapter 293 7:11 am 472 lượt
Naruto – Chapter 292 7:11 am 394 lượt
Naruto – Chapter 291 7:11 am 454 lượt
Naruto – Chapter 290 7:11 am 525 lượt
Naruto – Chapter 289 7:11 am 492 lượt
Naruto – Chapter 288 7:11 am 441 lượt
Naruto – Chapter 287 7:11 am 447 lượt
Naruto – Chapter 286 7:11 am 366 lượt
Naruto – Chapter 285 1:00 pm 446 lượt
Naruto – Chapter 284 1:00 pm 479 lượt
Naruto – Chapter 283 1:00 pm 408 lượt
Naruto – Chapter 282 12:59 pm 376 lượt
Naruto – Chapter 281 12:59 pm 489 lượt
Naruto – Chapter 280 12:59 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 509 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 495 lượt
Naruto – Chapter 278 12:59 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 277 12:59 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 276 12:59 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 275 12:59 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 274 12:58 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 273 12:58 pm 469 lượt
Naruto – Chapter 272 12:58 pm 373 lượt
Naruto – Chapter 271 12:58 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 270 12:58 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 269 12:58 pm 403 lượt
Naruto – Chapter 268 12:58 pm 481 lượt
Naruto – Chapter 267 12:58 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 266 12:58 pm 356 lượt
Naruto – Chapter 265 12:58 pm 386 lượt
Naruto – Chapter 264 12:58 pm 365 lượt
Naruto – Chapter 263 12:58 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 262 12:57 pm 469 lượt
Naruto – Chapter 261 12:57 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 260 12:57 pm 425 lượt
Naruto – Chapter 259 12:57 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 258 12:57 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 257 12:57 pm 362 lượt
Naruto – Chapter 256 12:57 pm 491 lượt
Naruto – Chapter 255 12:57 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 254 12:57 pm 450 lượt
Naruto – Chapter 253 12:57 pm 442 lượt
Naruto – Chapter 252 12:56 pm 444 lượt
Naruto – Chapter 251 12:56 pm 519 lượt
Naruto – Chapter 250 12:56 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 249 12:56 pm 474 lượt
Naruto – Chapter 248 12:56 pm 359 lượt
Naruto – Chapter 247 12:56 pm 477 lượt
Naruto – Chapter 246 12:56 pm 471 lượt
Naruto – Chapter 245 12:56 pm 568 lượt
Naruto – Chapter 244 12:56 pm 489 lượt
Naruto – Chapter 243 12:56 pm 355 lượt
Naruto – Chapter 242 12:56 pm 482 lượt
Naruto – Chapter 241 12:56 pm 303 lượt
Naruto – Chapter 240 12:55 pm 474 lượt
Naruto – Chapter 239 12:55 pm 391 lượt
Naruto – Chapter 238 12:55 pm 356 lượt
Naruto – Chapter 237 12:55 pm 482 lượt
Naruto – Chapter 236 12:55 pm 378 lượt
Naruto – Chapter 235 12:55 pm 386 lượt
Naruto – Chapter 234 12:55 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 233 12:55 pm 336 lượt
Naruto – Chapter 232 12:55 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 231 12:55 pm 355 lượt
Naruto – Chapter 230 12:54 pm 503 lượt
Naruto – Chapter 229 12:54 pm 482 lượt
Naruto – Chapter 228 12:54 pm 519 lượt
Naruto – Chapter 227 12:54 pm 379 lượt
Naruto – Chapter 226 12:54 pm 384 lượt
Naruto – Chapter 225 12:54 pm 418 lượt
Naruto – Chapter 224 12:54 pm 422 lượt
Naruto – Chapter 223 12:54 pm 485 lượt
Naruto – Chapter 222 12:54 pm 340 lượt
Naruto – Chapter 221 12:54 pm 478 lượt
Naruto – Chapter 220 12:54 pm 485 lượt
Naruto – Chapter 219 12:54 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 218 12:53 pm 511 lượt
Naruto – Chapter 217 12:53 pm 378 lượt
Naruto – Chapter 216 12:53 pm 415 lượt
Naruto – Chapter 215 12:52 pm 412 lượt
Naruto – Chapter 214 12:52 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 213 12:52 pm 428 lượt
Naruto – Chapter 212 12:52 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 211 12:52 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 210 12:52 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 209 12:52 pm 482 lượt
Naruto – Chapter 208 12:52 pm 391 lượt
Naruto – Chapter 207 12:52 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 206 12:52 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 205 12:52 pm 450 lượt
Naruto – Chapter 204 12:51 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 203 12:51 pm 643 lượt
Naruto – Chapter 202 12:51 pm 446 lượt
Naruto – Chapter 201 12:51 pm 449 lượt
Naruto – Chapter 200 12:51 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 199 12:51 pm 349 lượt
Naruto – Chapter 198 12:51 pm 442 lượt
Naruto – Chapter 197 12:51 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 196 12:51 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 195 12:50 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 194 12:50 pm 431 lượt
Naruto – Chapter 193 12:50 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 192 12:50 pm 484 lượt
Naruto – Chapter 191 12:50 pm 431 lượt
Naruto – Chapter 190 12:50 pm 374 lượt
Naruto – Chapter 189 12:50 pm 444 lượt
Naruto – Chapter 187 12:50 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 186 12:50 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 185 12:49 pm 439 lượt
Naruto – Chapter 184 12:49 pm 383 lượt
Naruto – Chapter 183 12:49 pm 487 lượt
Naruto – Chapter 182 12:49 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 181 12:49 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 180 12:49 pm 471 lượt
Naruto – Chapter 179 12:49 pm 383 lượt
Naruto – Chapter 178 12:49 pm 369 lượt
Naruto – Chapter 177 12:49 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 176 12:48 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 175 12:48 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 174 12:48 pm 477 lượt
Naruto – Chapter 173 12:48 pm 487 lượt
Naruto – Chapter 172 12:48 pm 407 lượt
Naruto – Chapter 171 12:48 pm 433 lượt
Naruto – Chapter 170 12:48 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 169 12:47 pm 490 lượt
Naruto – Chapter 168 12:47 pm 557 lượt
Naruto – Chapter 167 12:47 pm 372 lượt
Naruto – Chapter 166 12:47 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 165 12:47 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 164 12:47 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 163 12:47 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 162 12:47 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 161 12:47 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 160 3:17 am 471 lượt
Naruto – Chapter 159 3:17 am 387 lượt
Naruto – Chapter 158 3:17 am 436 lượt
Naruto – Chapter 157 3:17 am 447 lượt
Naruto – Chapter 156 3:17 am 468 lượt
Naruto – Chapter 155 3:17 am 471 lượt
Naruto – Chapter 154 3:16 am 470 lượt
Naruto – Chapter 153 3:16 am 388 lượt
Naruto – Chapter 152 3:16 am 376 lượt
Naruto – Chapter 151 3:16 am 438 lượt
Naruto – Chapter 150 3:16 am 366 lượt
Naruto – Chapter 149 3:16 am 371 lượt
Naruto – Chapter 148 3:16 am 458 lượt
Naruto – Chapter 147 3:16 am 463 lượt
Naruto – Chapter 146 3:16 am 452 lượt
Naruto – Chapter 145 3:16 am 450 lượt
Naruto – Chapter 144 3:16 am 367 lượt
Naruto – Chapter 143 3:16 am 500 lượt
Naruto – Chapter 142 3:16 am 462 lượt
Naruto – Chapter 141 3:16 am 437 lượt
Naruto – Chapter 140 3:16 am 436 lượt
Naruto – Chapter 139 3:16 am 427 lượt
Naruto – Chapter 138 3:16 am 437 lượt
Naruto – Chapter 137 3:15 am 463 lượt
Naruto – Chapter 136 3:15 am 449 lượt
Naruto – Chapter 135 3:15 am 457 lượt
Naruto – Chapter 134 3:15 am 341 lượt
Naruto – Chapter 133 3:15 am 485 lượt
Naruto – Chapter 132 3:15 am 462 lượt
Naruto – Chapter 131 3:15 am 450 lượt
Naruto – Chapter 130 3:15 am 378 lượt
Naruto – Chapter 129 3:15 am 482 lượt
Naruto – Chapter 128 3:15 am 349 lượt
Naruto – Chapter 127 3:15 am 466 lượt
Naruto – Chapter 126 3:15 am 374 lượt
Naruto – Chapter 125 3:14 am 436 lượt
Naruto – Chapter 124 3:14 am 524 lượt
Naruto – Chapter 123 3:14 am 444 lượt
Naruto – Chapter 122 3:14 am 372 lượt
Naruto – Chapter 121 3:14 am 452 lượt
Naruto – Chapter 120 3:14 am 500 lượt
Naruto – Chapter 119 3:14 am 344 lượt
Naruto – Chapter 118 3:14 am 470 lượt
Naruto – Chapter 117 3:14 am 448 lượt
Naruto – Chapter 116 3:14 am 337 lượt
Naruto – Chapter 115 3:14 am 438 lượt
Naruto – Chapter 114 3:14 am 458 lượt
Naruto – Chapter 113 3:14 am 500 lượt
Naruto – Chapter 112 3:14 am 471 lượt
Naruto – Chapter 111 3:14 am 324 lượt
Naruto – Chapter 110 3:13 am 474 lượt
Naruto – Chapter 109 3:13 am 375 lượt
Naruto – Chapter 108 3:13 am 439 lượt
Naruto – Chapter 107 3:13 am 342 lượt
Naruto – Chapter 106 3:13 am 493 lượt
Naruto – Chapter 105 3:13 am 465 lượt
Naruto – Chapter 104 3:13 am 444 lượt
Naruto – Chapter 103 3:13 am 442 lượt
Naruto – Chapter 102 3:13 am 356 lượt
Naruto – Chapter 101 3:13 am 365 lượt
Naruto – Chapter 100 3:13 am 395 lượt
Naruto – Chapter 99 3:13 am 385 lượt
Naruto – Chapter 98 3:13 am 459 lượt
Naruto – Chapter 97 3:13 am 465 lượt
Naruto – Chapter 96 3:13 am 383 lượt
Naruto – Chapter 95 3:13 am 486 lượt
Naruto – Chapter 94 3:13 am 451 lượt
Naruto – Chapter 93 3:13 am 474 lượt
Naruto – Chapter 92 3:13 am 475 lượt
Naruto – Chapter 91 3:13 am 460 lượt
Naruto – Chapter 90 3:12 am 373 lượt
Naruto – Chapter 89 3:12 am 471 lượt
Naruto – Chapter 88 3:12 am 366 lượt
Naruto – Chapter 87 3:12 am 373 lượt
Naruto – Chapter 86 3:12 am 459 lượt
Naruto – Chapter 85 3:12 am 480 lượt
Naruto – Chapter 84 3:12 am 459 lượt
Naruto – Chapter 83 3:12 am 495 lượt
Naruto – Chapter 82 3:12 am 389 lượt
Naruto – Chapter 81 3:12 am 491 lượt
Naruto – Chapter 80 3:12 am 359 lượt
Naruto – Chapter 79 3:12 am 438 lượt
Naruto – Chapter 78 3:12 am 447 lượt
Naruto – Chapter 77 3:12 am 469 lượt
Naruto – Chapter 76 3:12 am 469 lượt
Naruto – Chapter 75 3:12 am 458 lượt
Naruto – Chapter 74 3:12 am 426 lượt
Naruto – Chapter 73 3:12 am 475 lượt
Naruto – Chapter 72 3:12 am 458 lượt
Naruto – Chapter 71 3:12 am 352 lượt
Naruto – Chapter 70 3:12 am 605 lượt
Naruto – Chapter 69 3:12 am 465 lượt
Naruto – Chapter 68 3:11 am 468 lượt
Naruto – Chapter 67 3:11 am 445 lượt
Naruto – Chapter 66 3:11 am 470 lượt
Naruto – Chapter 65 3:11 am 481 lượt
Naruto – Chapter 64 3:11 am 457 lượt
Naruto – Chapter 63 3:11 am 455 lượt
Naruto – Chapter 62 3:11 am 433 lượt
Naruto – Chapter 61 3:11 am 438 lượt
Naruto – Chapter 60 3:11 am 414 lượt
Naruto – Chapter 59 3:11 am 464 lượt
Naruto – Chapter 58 3:11 am 467 lượt
Naruto – Chapter 57 3:11 am 348 lượt
Naruto – Chapter 56 3:09 am 435 lượt
Naruto – Chapter 55 3:09 am 434 lượt
Naruto – Chapter 54 3:09 am 368 lượt
Naruto – Chapter 53 3:09 am 477 lượt
Naruto – Chapter 52 3:09 am 439 lượt
Naruto – Chapter 51 3:09 am 480 lượt
Naruto – Chapter 50 5:34 pm 394 lượt
Naruto – Chapter 49 5:34 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 48 5:34 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 47 5:34 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 46 5:34 pm 418 lượt
Naruto – Chapter 45 5:34 pm 425 lượt
Naruto – Chapter 44 5:34 pm 354 lượt
Naruto – Chapter 43 5:33 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 42 5:33 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 41 5:33 pm 393 lượt
Naruto – Chapter 40 5:33 pm 374 lượt
Naruto – Chapter 39 5:33 pm 429 lượt
Naruto – Chapter 38 5:33 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 37 5:33 pm 491 lượt
Naruto – Chapter 36 5:33 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 35 5:33 pm 469 lượt
Naruto – Chapter 34 5:32 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 33 5:32 pm 444 lượt
Naruto – Chapter 32 5:32 pm 490 lượt
Naruto – Chapter 31 5:32 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 30 5:32 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 29 5:32 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 28 5:32 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 27 5:32 pm 449 lượt
Naruto – Chapter 26 5:32 pm 345 lượt
Naruto – Chapter 25 5:32 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 24 5:32 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 23 5:32 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 22 5:32 pm 350 lượt
Naruto – Chapter 21 5:31 pm 523 lượt
Naruto – Chapter 20 5:31 pm 507 lượt
Naruto – Chapter 19 5:31 pm 421 lượt
Naruto – Chapter 18 5:31 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 17 5:31 pm 514 lượt
Naruto – Chapter 16 5:31 pm 439 lượt
Naruto – Chapter 15 5:31 pm 515 lượt
Naruto – Chapter 14 5:31 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 13 5:31 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 12 5:31 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 11 5:31 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 10 5:31 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 9 5:31 pm 498 lượt
Naruto – Chapter 8 5:31 pm 391 lượt
Naruto – Chapter 7 5:31 pm 502 lượt
Naruto – Chapter 6 5:31 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 5 5:31 pm 480 lượt
Naruto – Chapter 4 5:31 pm 378 lượt
Naruto – Chapter 3 5:31 pm 433 lượt
Naruto – Chapter 2 5:30 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 1 5:30 pm 477 lượt