One Piece

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
One Piece chap 772 9:46 am 320 lượt
One Piece Chap 771 9:45 am 279 lượt
One Piece chap 770 9:44 am 276 lượt
One Piece chap 769 9:44 am 334 lượt
One Piece – Chapter 768 10:10 am 443 lượt
One Piece – Chapter 767 1:02 am 499 lượt
One Piece – Chapter 766 1:02 am 450 lượt
One Piece – Chapter 765 1:02 am 493 lượt
One Piece – Chapter 764 1:02 am 507 lượt
One Piece – Chapter 763 1:01 am 470 lượt
One Piece – Chapter 762 1:01 am 434 lượt
One Piece – Chapter 761 1:01 am 377 lượt
One Piece – Chapter 760 1:01 am 439 lượt
One Piece – Chapter 759 1:01 am 346 lượt
One Piece – Chapter 758 1:01 am 313 lượt
One Piece – Chapter 757 1:01 am 454 lượt
One Piece – Chapter 756 1:01 am 427 lượt
One Piece – Chapter 755 1:01 am 474 lượt
One Piece – Chapter 754 1:01 am 386 lượt
One Piece – Chapter 753 1:01 am 414 lượt
One Piece – Chapter 752 1:01 am 404 lượt
One Piece – Chapter 751 1:01 am 413 lượt
One Piece – Chapter 750 1:01 am 396 lượt
One Piece – Chapter 749 1:01 am 311 lượt
One Piece – Chapter 748 TV 1:01 am 408 lượt
One Piece – Chapter 747 TV 1:01 am 404 lượt
One Piece – Chapter 746 TV 1:00 am 429 lượt
One Piece – Chapter 745 1:00 am 427 lượt
One Piece – Chapter 744 1:00 am 455 lượt
One Piece – Chapter 743 1:00 am 299 lượt
One Piece – Chapter 742 1:00 am 400 lượt
One Piece – Chapter 741 1:00 am 420 lượt
One Piece – Chapter 740 1:00 am 401 lượt
One Piece – Chapter 739 1:00 am 342 lượt
One Piece – Chapter 738 1:00 am 358 lượt
One Piece – Chapter 737 1:00 am 429 lượt
One Piece – Chapter 736 1:00 am 458 lượt
One Piece – Chapter 735 1:00 am 280 lượt
One Piece – Chapter 734 1:00 am 385 lượt
One Piece – Chapter 733 12:59 am 312 lượt
One Piece – Chapter 732 12:59 am 388 lượt
One Piece – Chapter 731 12:59 am 435 lượt
One Piece – Chapter 730 12:59 am 454 lượt
One Piece – Chapter 729 12:59 am 421 lượt
One Piece – Chapter 728 12:59 am 378 lượt
One Piece – Chapter 727 12:59 am 436 lượt
One Piece – Chapter 726 12:59 am 337 lượt
One Piece – Chapter 725 12:59 am 316 lượt
One Piece – Chapter 724 12:59 am 425 lượt
One Piece – Chapter 723 12:59 am 415 lượt
One Piece – Chapter 722 12:59 am 384 lượt
One Piece – Chapter 721 12:59 am 389 lượt
One Piece – Chapter 720 12:59 am 411 lượt
One Piece – Chapter 719 12:59 am 411 lượt
One Piece – Chapter 718 12:59 am 411 lượt
One Piece – Chapter 717 12:59 am 407 lượt
One Piece – Chapter 716 12:59 am 270 lượt
One Piece – Chapter 715 12:59 am 449 lượt
One Piece – Chapter 714 12:59 am 329 lượt
One Piece – Chapter 713 12:59 am 345 lượt
One Piece – Chapter 712 12:59 am 432 lượt
One Piece – Chapter 711 12:59 am 320 lượt
One Piece – Chapter 710 12:59 am 380 lượt
One Piece – Chapter 709 12:58 am 464 lượt
One Piece – Chương 708 12:58 am 318 lượt
One Piece – Chapter 707 12:58 am 339 lượt
One Piece – Chương 706 12:58 am 428 lượt
One Piece – Chapter 705 12:58 am 441 lượt
One Piece – Chapter 704 12:58 am 338 lượt
One Piece – Chapter 703 12:58 am 328 lượt
One Piece – Chapter 702 12:58 am 410 lượt
One Piece – Chapter 701 12:58 am 385 lượt
One Piece – Chapter 700 12:58 am 389 lượt
One Piece – Chapter 699 12:58 am 427 lượt
One Piece – Chapter 698 12:58 am 414 lượt
One Piece – Chapter 697 12:58 am 302 lượt
One Piece – Chapter 696 12:58 am 496 lượt
One Piece – Chapter 695 12:58 am 418 lượt
One Piece – Chapter 694 12:57 am 419 lượt
One Piece – Chapter 693 12:57 am 431 lượt
One Piece – Chapter 692 12:56 am 460 lượt
One Piece – Chapter 691 12:56 am 436 lượt
One Piece – Chapter 690 12:56 am 435 lượt
One Piece – Chapter 689 12:56 am 467 lượt
One Piece – Chapter 688 12:56 am 424 lượt
One Piece – Chapter 687 12:56 am 363 lượt
One Piece – Chapter 686 12:56 am 423 lượt
One Piece – Chapter 685 12:56 am 304 lượt
One Piece – Chapter 684 12:56 am 432 lượt
One Piece – Chapter 683 12:56 am 408 lượt
One Piece – Chapter 682 12:55 am 446 lượt
One Piece – Chapter 681 12:55 am 460 lượt
One Piece – Chapter 680 12:54 am 431 lượt
One Piece – Chapter 679 12:54 am 450 lượt
One Piece – Chapter 678 12:54 am 429 lượt
One Piece – Chapter 677 12:54 am 306 lượt
One Piece – Chapter 676 12:52 am 341 lượt
One Piece – Chapter 675 12:52 am 435 lượt
One Piece – Chapter 674 12:52 am 349 lượt
One Piece – Chapter 673 12:52 am 411 lượt
One Piece – Chapter 672 12:52 am 412 lượt
One Piece – Chapter 671 12:52 am 391 lượt
One Piece – Chapter 670 12:52 am 354 lượt
One Piece – Chapter 669 12:52 am 418 lượt
One Piece – Chapter 668 12:52 am 426 lượt
One Piece – Chapter 667 12:52 am 311 lượt
One Piece – Chapter 666 12:51 am 332 lượt
One Piece – Chapter 665 12:51 am 305 lượt
One Piece – Chapter 664 12:51 am 464 lượt
One Piece – Chapter 663 12:51 am 379 lượt
One Piece – Chapter 662 12:51 am 403 lượt
One Piece – Chapter 661 12:51 am 320 lượt
One Piece – Chapter 660 12:51 am 398 lượt
One Piece – Chapter 659 12:51 am 415 lượt
One Piece – Chapter 658 12:51 am 446 lượt
One Piece – Chapter 657 12:51 am 484 lượt
One Piece – Chapter 656 12:51 am 419 lượt
One Piece – Chapter 655 12:51 am 369 lượt
One Piece – Chapter 654 12:51 am 471 lượt
One Piece – Chapter 653 12:51 am 388 lượt
One Piece – Chapter 652 12:51 am 345 lượt
One Piece – Chapter 651 12:51 am 377 lượt
One Piece – Chapter 650 12:51 am 421 lượt
One Piece – Chapter 649 12:51 am 454 lượt
One Piece – Chapter 648 12:51 am 377 lượt
One Piece – Chapter 647 12:50 am 459 lượt
One Piece – Chapter 646 12:50 am 434 lượt
One Piece – Chapter 645 12:50 am 408 lượt
One Piece – Chapter 644 12:50 am 334 lượt
One Piece – Chapter 643 12:50 am 338 lượt
One Piece – Chapter 642 12:50 am 447 lượt
One Piece – Chapter 641 12:50 am 413 lượt
One Piece – Chapter 640 12:50 am 428 lượt
One Piece – Chapter 639 12:50 am 415 lượt
One Piece – Chapter 638 12:50 am 431 lượt
One Piece – Chapter 637 12:50 am 413 lượt
One Piece – Chapter 636 12:50 am 470 lượt
One Piece – Chapter 635 12:50 am 357 lượt
One Piece – Chapter 634 12:50 am 400 lượt
One Piece – Chapter 633 12:50 am 438 lượt
One Piece – Chapter 632 12:50 am 427 lượt
One Piece – Chapter 631 12:50 am 322 lượt
One Piece – Chapter 630 12:50 am 394 lượt
One Piece – Chapter 629 12:49 am 373 lượt
One Piece – Chapter 628 12:49 am 397 lượt
One Piece – Chapter 627 12:49 am 405 lượt
One Piece – Chapter 626 12:49 am 441 lượt
One Piece – Chapter 625 12:49 am 442 lượt
One Piece – Chapter 624 12:49 am 274 lượt
One Piece – Chapter 623 12:49 am 303 lượt
One Piece – Chapter 622 12:49 am 502 lượt
One Piece – Chapter 621 12:49 am 397 lượt
One Piece – Chapter 620 12:49 am 466 lượt
One Piece – Chapter 619 12:49 am 301 lượt
One Piece – Chapter 618 12:49 am 445 lượt
One Piece – Chapter 617 12:49 am 425 lượt
One Piece – Chapter 616 12:49 am 434 lượt
One Piece – Chapter 615 12:49 am 286 lượt
One Piece – Chapter 614 12:49 am 431 lượt
One Piece – Chapter 613 12:49 am 389 lượt
One Piece – Chapter 612 12:49 am 408 lượt
One Piece – Chapter 611 12:49 am 390 lượt
One Piece – Chapter 610 12:48 am 387 lượt
One Piece – Chapter 609 12:42 am 391 lượt
One Piece – Chapter 608 12:42 am 413 lượt
One Piece – Chapter 607 12:42 am 436 lượt
One Piece – Chapter 606 12:42 am 403 lượt
One Piece – Chapter 605 12:42 am 386 lượt
One Piece – Chapter 604 12:42 am 472 lượt
One Piece – Chapter 603 12:42 am 454 lượt
One Piece – Chapter 602 12:42 am 368 lượt
One Piece – Chapter 601 12:42 am 414 lượt
One Piece – Chapter 600 12:42 am 289 lượt
One Piece – Chapter 599 12:42 am 294 lượt
One Piece – Chapter 598 12:42 am 415 lượt
One Piece – Chapter 597 12:42 am 416 lượt
One Piece – Chapter 596 12:42 am 403 lượt
One Piece – Chapter 595 12:42 am 309 lượt
One Piece – Chapter 594 12:42 am 406 lượt
One Piece – Chapter 593 12:41 am 393 lượt
One Piece – Chapter 592 12:41 am 365 lượt
One Piece – Chapter 591 12:41 am 480 lượt
One Piece – Chapter 590 12:41 am 422 lượt
One Piece – Chapter 589 12:41 am 310 lượt
One Piece – Chapter 588 12:41 am 403 lượt
One Piece – Chapter 587 12:40 am 394 lượt
One Piece – Chapter 586 12:40 am 449 lượt
One Piece – Chapter 585 12:40 am 463 lượt
One Piece – Chapter 584 12:40 am 442 lượt
One Piece – Chapter 583 12:40 am 406 lượt
One Piece – Chapter 582 12:40 am 464 lượt
One Piece – Chapter 581 12:40 am 402 lượt
One Piece – Chapter 580 12:40 am 430 lượt
One Piece – Chapter 579 12:40 am 330 lượt
One Piece – Chapter 578 12:40 am 422 lượt
One Piece – Chapter 577 12:40 am 409 lượt
One Piece – Chapter 576 12:40 am 454 lượt
One Piece – Chapter 575 12:40 am 318 lượt
One Piece – Chapter 574 12:40 am 314 lượt
One Piece – Chapter 573 12:40 am 421 lượt
One Piece – Chapter 572 12:40 am 435 lượt
One Piece – Chapter 571 12:40 am 395 lượt
One Piece – Chapter 570 12:40 am 469 lượt
One Piece – Chapter 569 12:40 am 284 lượt
One Piece – Chapter 568 12:40 am 414 lượt
One Piece – Chapter 567 12:40 am 298 lượt
One Piece – Chapter 566 12:39 am 437 lượt
One Piece – Chapter 565 12:39 am 377 lượt
One Piece – Chapter 564 12:39 am 266 lượt
One Piece – Chapter 563 12:39 am 452 lượt
One Piece – Chapter 562 12:39 am 322 lượt
One Piece – Chapter 561 12:39 am 322 lượt
One Piece – Chapter 560 12:39 am 509 lượt
One Piece – Chapter 559 12:39 am 438 lượt
One Piece – Chapter 558 12:39 am 391 lượt
One Piece – Chapter 557 12:39 am 465 lượt
One Piece – Chapter 556 12:39 am 455 lượt
One Piece – Chapter 555 12:39 am 440 lượt
One Piece – Chapter 554 12:39 am 446 lượt
One Piece – Chapter 553 12:39 am 433 lượt
One Piece – Chapter 552 12:39 am 448 lượt
One Piece – Chapter 551 12:38 am 383 lượt
One Piece – Chapter 550 12:38 am 406 lượt
One Piece – Chapter 549 12:38 am 401 lượt
One Piece – Chapter 548 12:38 am 470 lượt
One Piece – Chapter 547 12:38 am 349 lượt
One Piece – Chapter 546 12:38 am 455 lượt
One Piece – Chapter 545 12:38 am 315 lượt
One Piece – Chapter 544 12:38 am 413 lượt
One Piece – Chapter 543 12:38 am 452 lượt
One Piece – Chapter 542 12:38 am 439 lượt
One Piece – Chapter 541 12:38 am 434 lượt
One Piece – Chapter 540 12:38 am 410 lượt
One Piece – Chapter 539 12:37 am 427 lượt
One Piece – Chapter 538 12:37 am 418 lượt
One Piece – Chapter 537 12:36 am 394 lượt
One Piece – Chapter 536 12:36 am 276 lượt
One Piece – Chapter 535 12:36 am 351 lượt
One Piece – Chapter 534 12:35 am 406 lượt
One Piece – Chapter 533 12:35 am 432 lượt
One Piece – Chapter 532 12:35 am 417 lượt
One Piece – Chapter 531 12:35 am 406 lượt
One Piece – Chapter 530 12:35 am 418 lượt
One Piece – Chapter 529 12:35 am 325 lượt
One Piece – Chapter 528 12:34 am 310 lượt
One Piece – Chapter 527 12:34 am 441 lượt
One Piece – Chapter 526 12:34 am 305 lượt
One Piece – Chapter 525 12:34 am 418 lượt
One Piece – Chapter 524 12:34 am 500 lượt
One Piece – Chapter 523 12:34 am 428 lượt
One Piece – Chapter 522 12:34 am 368 lượt
One Piece – Chapter 521 12:34 am 442 lượt
One Piece – Chapter 520 12:34 am 442 lượt
One Piece – Chapter 519 12:34 am 416 lượt
One Piece – Chapter 518 12:34 am 444 lượt
One Piece – Chapter 517 12:34 am 402 lượt
One Piece – Chapter 516 12:34 am 420 lượt
One Piece – Chapter 515 12:34 am 436 lượt
One Piece – Chapter 514 12:34 am 459 lượt
One Piece – Chapter 513 12:34 am 302 lượt
One Piece – Chapter 512 12:34 am 389 lượt
One Piece – Chapter 511 12:34 am 304 lượt
One Piece – Chapter 510 12:34 am 302 lượt
One Piece – Chapter 509 12:34 am 375 lượt
One Piece – Chapter 508 12:34 am 431 lượt
One Piece – Chapter 507 12:34 am 396 lượt
One Piece – Chapter 506 12:34 am 381 lượt
One Piece – Chapter 505 12:34 am 297 lượt
One Piece – Chapter 504 12:34 am 442 lượt
One Piece – Chapter 503 12:34 am 404 lượt
One Piece – Chapter 502 12:34 am 268 lượt
One Piece – Chapter 501 12:34 am 429 lượt
One Piece – Chapter 500 12:34 am 413 lượt
One Piece – Chapter 499 12:34 am 324 lượt
One Piece – Chapter 498 12:34 am 347 lượt
One Piece – Chapter 497 12:34 am 328 lượt
One Piece – Chapter 496 12:33 am 442 lượt
One Piece – Chapter 495 12:33 am 385 lượt
One Piece – Chapter 494 12:33 am 491 lượt
One Piece – Chapter 493 12:33 am 406 lượt
One Piece – Chapter 492 12:33 am 436 lượt
One Piece – Chapter 491 12:33 am 417 lượt
One Piece – Chapter 490 12:33 am 399 lượt
One Piece – Chapter 489 12:33 am 444 lượt
One Piece – Chapter 488 12:33 am 460 lượt
One Piece – Chapter 487 12:33 am 464 lượt
One Piece – Chapter 486 12:33 am 424 lượt
One Piece – Chapter 485 12:33 am 322 lượt
One Piece – Chapter 483 12:33 am 321 lượt
One Piece – Chapter 484 12:33 am 401 lượt
One Piece – Chapter 482 12:33 am 437 lượt
One Piece – Chapter 481 12:33 am 439 lượt
One Piece – Chapter 480 12:33 am 438 lượt
One Piece – Chapter 479 12:33 am 458 lượt
One Piece – Chapter 478 12:33 am 442 lượt
One Piece – Chapter 477 12:33 am 323 lượt
One Piece – Chapter 476 12:33 am 424 lượt
One Piece – Chapter 475 12:33 am 392 lượt
One Piece – Chapter 474 12:32 am 418 lượt
One Piece – Chapter 473 12:32 am 432 lượt
One Piece – Chapter 472 12:32 am 379 lượt
One Piece – Chapter 471 12:32 am 385 lượt
One Piece – Chapter 470 12:32 am 432 lượt
One Piece – Chapter 469 12:32 am 396 lượt
One Piece – Chapter 468 12:32 am 457 lượt
One Piece – Chapter 467 12:32 am 442 lượt
One Piece – Chapter 466 12:32 am 465 lượt
One Piece – Chapter 465 12:32 am 430 lượt
One Piece – Chapter 464 12:32 am 336 lượt
One Piece – Chapter 463 12:32 am 429 lượt
One Piece – Chapter 462 12:32 am 271 lượt
One Piece – Chapter 461 12:32 am 441 lượt
One Piece – Chapter 460 12:32 am 433 lượt
One Piece – Chapter 459 12:32 am 504 lượt
One Piece – Chapter 458 12:32 am 402 lượt
One Piece – Chapter 457 12:32 am 411 lượt
One Piece – Chapter 456 12:32 am 381 lượt
One Piece – Chapter 455 12:32 am 345 lượt
One Piece – Chapter 454 12:32 am 399 lượt
One Piece – Chapter 453 12:32 am 434 lượt
One Piece – Chapter 452 12:32 am 466 lượt
One Piece – Chapter 451 12:32 am 433 lượt
One piece – Chap 450 1:54 am 360 lượt
One piece – Chap 449 1:53 am 437 lượt
One piece – Chap 448 1:53 am 323 lượt
One piece – Chap 447 1:52 am 420 lượt
One piece – Chap 446 1:51 am 322 lượt
One piece – Chap 445 1:50 am 415 lượt
One piece – Chap 444 1:50 am 442 lượt
One piece – Chap 443 1:49 am 313 lượt
One piece – Chap 442 1:48 am 479 lượt
One piece – Chap 441 1:47 am 441 lượt
One piece – Chap 440 1:46 am 415 lượt
One piece – Chap 439 1:46 am 449 lượt
One piece – Chap 438 1:45 am 433 lượt
One piece – Chap 437 1:43 am 421 lượt
One piece – Chap 436 1:42 am 453 lượt
One piece – Chap 435 1:41 am 465 lượt
One piece – Chap 434 2:22 am 463 lượt
One piece – Chap 433 2:21 am 435 lượt
One piece – Chap 432 2:21 am 454 lượt
One piece – Chap 431 2:20 am 443 lượt
One piece – Chap 430 2:20 am 489 lượt
One piece – Chap 429 2:19 am 501 lượt
One piece – Chap 428 2:18 am 367 lượt
One piece – Chap 427 2:18 am 468 lượt
One piece – Chap 426 2:17 am 463 lượt
One piece – Chap 425 2:17 am 404 lượt
One piece – Chap 424 2:17 am 469 lượt
One piece – Chap 423 2:16 am 364 lượt
One piece – Chap 422 2:16 am 411 lượt
One piece – Chap 421 2:15 am 461 lượt
One piece – Chap 420 2:15 am 432 lượt
One piece – Chap 419 2:14 am 426 lượt
One piece – Chap 418 2:14 am 478 lượt
One piece – Chap 417 2:14 am 453 lượt
One piece – Chap 416 2:12 am 462 lượt
One piece – Chap 415 2:12 am 468 lượt
One piece – Chap 414 2:11 am 472 lượt
One piece – Chap 413 2:11 am 485 lượt
One piece – Chap 412 2:10 am 422 lượt
One piece – Chap 411 2:10 am 436 lượt
One piece – Chap 410 2:09 am 412 lượt
One piece – Chap 409 2:09 am 450 lượt
One piece – Chap 408 2:08 am 481 lượt
One piece – Chap 407 2:08 am 434 lượt
One piece – Chap 406 2:06 am 427 lượt
One piece – Chap 405 2:05 am 428 lượt
One piece – Chap 404 2:05 am 397 lượt
One piece – Chap 403 2:05 am 447 lượt
One piece – Chap 402 2:04 am 434 lượt
One piece – Chap 401 2:04 am 420 lượt
One piece – Chap 400 2:03 am 325 lượt
One piece – Chap 399 2:03 am 416 lượt
One piece – Chap 398 2:02 am 459 lượt
One piece – Chap 397 2:02 am 409 lượt
One piece – Chap 396 2:01 am 351 lượt
One piece – Chap 395 2:01 am 398 lượt
One piece – Chap 394 2:00 am 521 lượt
One piece – Chap 393 2:00 am 418 lượt
One piece – Chap 392 1:59 am 469 lượt
One piece – Chap 391 1:59 am 469 lượt
One piece – Chap 390 1:58 am 419 lượt
One piece – Chap 389 1:58 am 370 lượt
One piece – Chap 388 1:57 am 436 lượt
One piece – Chap 387 1:57 am 432 lượt
One piece – Chap 386 1:56 am 404 lượt
One piece – Chap 385 1:56 am 438 lượt
One piece – Chap 384 1:55 am 506 lượt
One piece – Chap 383 1:55 am 433 lượt
One piece – Chap 382 1:54 am 435 lượt
One piece – Chap 381 1:52 am 449 lượt
One piece – Chap 380 1:51 am 330 lượt
One piece – Chap 379 1:50 am 403 lượt
One piece – Chap 378 1:49 am 432 lượt
One piece – Chap 377 1:49 am 370 lượt
One piece – Chap 376 1:48 am 427 lượt
One piece – Chap 375 1:48 am 513 lượt
One piece – Chap 374 1:48 am 433 lượt
One piece – Chap 373 1:47 am 400 lượt
One piece – Chap 372 1:46 am 409 lượt
One piece – Chap 371 1:46 am 380 lượt
One piece – Chap 370 1:45 am 410 lượt
One piece – Chap 369 1:45 am 418 lượt
One piece – Chap 368 1:44 am 345 lượt
One piece – Chap 367 1:44 am 289 lượt
One piece – Chap 366 1:43 am 421 lượt
One piece – Chap 365 1:43 am 429 lượt
One piece – Chap 364 1:42 am 393 lượt
One piece – Chap 363 1:41 am 310 lượt
One piece – Chap 362 1:41 am 421 lượt
One piece – Chap 361 1:40 am 414 lượt
One piece – Chap 360 1:39 am 335 lượt
One piece – Chap 359 2:49 am 314 lượt
One piece – Chap 358 2:46 am 445 lượt
One piece – Chap 357 2:46 am 367 lượt
One piece – Chap 356 2:46 am 423 lượt
One piece – Chap 355 2:45 am 472 lượt
One piece – Chap 354 2:45 am 386 lượt
One piece – Chap 353 2:44 am 439 lượt
One piece – Chap 352 2:43 am 426 lượt
One piece – Chap 351 2:42 am 388 lượt
One piece – Chap 350 2:37 am 310 lượt
One piece – Chap 349 2:36 am 458 lượt
One piece – Chap 348 2:36 am 318 lượt
One piece – Chap 347 2:35 am 414 lượt
One piece – Chap 346 5:16 am 357 lượt
One piece – Chap 345 5:16 am 404 lượt
One piece – Chap 344 5:15 am 295 lượt
One piece – Chap 343 5:14 am 384 lượt
One piece – Chap 342 5:13 am 393 lượt
One piece – Chap 341 5:13 am 433 lượt
One piece – Chap 340 5:12 am 456 lượt
One piece – Chap 339 5:12 am 426 lượt
One piece – Chap 338 5:10 am 469 lượt
One piece – Chap 337 5:10 am 406 lượt
One piece – Chap 336 5:09 am 403 lượt
One piece – Chap 335 5:08 am 474 lượt
One piece – Chap 334 6:55 am 463 lượt
One piece – Chap 333 12:37 pm 425 lượt
One piece – Chap 332 12:37 pm 399 lượt
One piece – Chap 331 12:36 pm 460 lượt
One piece – Chap 330 12:36 pm 438 lượt
One piece – Chap 329 12:35 pm 375 lượt
One piece – Chap 328 12:34 pm 455 lượt
One piece – Chap 327 12:33 pm 440 lượt
One piece – Chap 326 12:33 pm 424 lượt
One piece – Chap 325 12:30 pm 424 lượt
One piece – Chap 324 12:30 pm 395 lượt
One piece – Chap 323 12:29 pm 416 lượt
One piece – Chap 322 12:29 pm 435 lượt
One piece – Chap 321 12:28 pm 339 lượt
One piece – Chap 320 12:28 pm 407 lượt
One piece – Chap 319 12:27 pm 403 lượt
One piece – Chap 318 12:26 pm 411 lượt
One piece – Chap 317 12:25 pm 508 lượt
One piece – Chap 316 12:24 pm 394 lượt
One piece – Chap 315 12:24 pm 472 lượt
One piece – Chap 314 12:23 pm 374 lượt
One piece – Chap 313 12:23 pm 491 lượt
One piece – Chap 312 12:22 pm 442 lượt
One piece – Chap 311 12:22 pm 327 lượt
One piece – Chap 310 12:20 pm 399 lượt
One piece – Chap 309 12:18 pm 419 lượt
One piece – Chap 308 12:18 pm 307 lượt
One piece – Chap 307 12:17 pm 445 lượt
One piece – Chap 306 12:17 pm 416 lượt
One piece – Chap 305 12:16 pm 407 lượt
One piece – Chap 304 12:15 pm 446 lượt
One piece – Chap 303 12:01 pm 362 lượt
One piece – Chap 302 12:00 pm 416 lượt
One piece – Chap 301 11:59 am 391 lượt
One piece – Chap 300 11:59 am 457 lượt
One piece – Chap 299 11:58 am 427 lượt
One piece – Chap 298 11:58 am 409 lượt
One piece – Chap 297 11:57 am 507 lượt
One piece – Chap 296 11:57 am 438 lượt
One piece – Chap 295 11:55 am 372 lượt
One piece – Chap 294 11:55 am 409 lượt
One piece – Chap 293 11:54 am 441 lượt
One piece – Chap 292 11:54 am 408 lượt
One piece – Chap 291 11:53 am 455 lượt
One piece – Chap 290 11:53 am 418 lượt
One piece – Chap 289 11:52 am 470 lượt
One piece – Chap 288 11:52 am 442 lượt
One piece – Chap 287 11:52 am 473 lượt
One piece – Chap 286 11:51 am 394 lượt
One piece – Chap 285 11:50 am 420 lượt
One piece – Chap 284 11:50 am 477 lượt
One piece – Chap 283 11:47 am 457 lượt
One piece – Chap 282 11:47 am 447 lượt
One piece – Chap 281 11:47 am 393 lượt
One piece – Chap 280 11:46 am 378 lượt
One piece – Chap 279 11:46 am 380 lượt
One piece – Chap 278 11:45 am 401 lượt
One piece – Chap 277 11:44 am 418 lượt
One piece – Chap 276 11:44 am 461 lượt
One piece – Chap 275 11:39 am 396 lượt
One piece – Chap 274 11:38 am 488 lượt
One piece – Chap 273 11:38 am 431 lượt
One piece – Chap 272 11:38 am 409 lượt
One piece – Chap 271 11:37 am 363 lượt
One piece – Chap 270 11:36 am 425 lượt
One piece – Chap 269 11:35 am 454 lượt
One piece – Chap 268 11:34 am 469 lượt
One piece – Chap 267 11:34 am 462 lượt
One piece – Chap 266 11:33 am 303 lượt
One piece – Chap 265 11:33 am 432 lượt
One piece – Chap 264 11:32 am 393 lượt
One piece – Chap 263 11:32 am 418 lượt
One piece – Chap 262 11:31 am 311 lượt
One piece – Chap 261 11:31 am 393 lượt
One piece – Chap 260 11:30 am 310 lượt
One piece – Chap 259 11:29 am 451 lượt
One piece – Chap 258 11:28 am 385 lượt
One piece – Chap 257 11:28 am 320 lượt
One piece – Chap 256 11:27 am 453 lượt
One piece – Chap 255 11:27 am 442 lượt
One piece – Chap 253 11:27 am 398 lượt
One piece – Chap 254 11:25 am 397 lượt
One piece – Chap 252 11:24 am 379 lượt
One piece – Chap 251 11:24 am 454 lượt
One piece – Chap 250 11:24 am 347 lượt
One piece – Chap 249 11:23 am 333 lượt
One piece – Chap 248 11:23 am 417 lượt
One piece – Chap 247 11:22 am 386 lượt
One piece – Chap 246 11:21 am 455 lượt
One piece – Chap 245 12:59 pm 440 lượt
One piece – Chap 244 12:58 pm 424 lượt
One piece – Chap 243 12:58 pm 445 lượt
One piece – Chap 242 12:57 pm 481 lượt
One piece – Chap 241 12:56 pm 449 lượt
One piece – Chap 240 5:49 am 351 lượt
One piece – Chap 239 5:49 am 469 lượt
One piece – Chap 238 5:49 am 436 lượt
One piece – Chap 237 5:48 am 415 lượt
One piece – Chap 236 5:47 am 383 lượt
One piece – Chap 235 5:47 am 323 lượt
One piece – Chap 234 5:46 am 440 lượt
One piece – Chap 233 5:46 am 360 lượt
One piece – Chap 232 5:44 am 501 lượt
One piece – Chap 231 5:44 am 388 lượt
One piece – Chap 230 5:42 am 431 lượt
One piece – Chap 229 5:41 am 447 lượt
One piece – Chap 228 5:41 am 457 lượt
One piece – Chap 227 5:40 am 491 lượt
One piece – Chap 226 5:40 am 423 lượt
One piece – Chap 225 5:39 am 457 lượt
One piece – Chap 224 5:38 am 434 lượt
One piece – Chap 223 5:38 am 323 lượt
One piece – Chap 222 5:38 am 375 lượt
One piece – Chap 221 5:37 am 364 lượt
One piece – Chap 220 5:29 am 431 lượt
One piece – Chap 219 5:28 am 433 lượt
One piece – Chap 218 5:28 am 490 lượt
One piece – Chap 217 5:27 am 346 lượt
One piece – Chap 216 5:27 am 499 lượt
One piece – Chap 215 5:27 am 448 lượt
One piece – Chap 214 5:26 am 440 lượt
One piece – Chap 213 5:25 am 453 lượt
One piece – Chap 212 5:25 am 484 lượt
One piece – Chap 211 5:24 am 328 lượt
One piece – Chap 210 5:23 am 437 lượt
One piece – Chap 209 5:23 am 395 lượt
One piece – Chap 208 5:22 am 335 lượt
One piece – Chap 207 5:21 am 436 lượt
One piece – Chap 206 5:20 am 466 lượt
One piece – Chap 205 5:20 am 478 lượt
One piece – Chap 204 5:19 am 420 lượt
One piece – Chap 203 5:19 am 412 lượt
One piece – Chap 202 5:17 am 502 lượt
One piece – Chap 201 5:17 am 434 lượt
One piece – Chap 200 5:16 am 456 lượt
One piece – Chap 199 5:16 am 449 lượt
One piece – Chap 198 5:15 am 270 lượt
One piece – Chap 197 5:15 am 350 lượt
One piece – Chap 196 5:14 am 376 lượt
One piece – Chap 195 5:13 am 416 lượt
One piece – Chap 194 5:12 am 482 lượt
One piece – Chap 193 5:12 am 423 lượt
One piece – Chap 192 5:11 am 482 lượt
One piece – Chap 191 5:11 am 401 lượt
One piece – Chap 190 5:10 am 406 lượt
One piece – Chap 189 5:10 am 319 lượt
One piece – Chap 188 5:08 am 419 lượt
One piece – Chap 187 5:08 am 457 lượt
One piece – Chap 186 5:07 am 429 lượt
One piece – Chap 185 5:07 am 403 lượt
One piece – Chap 184 5:06 am 419 lượt
One piece – Chap 183 5:05 am 385 lượt
One piece – Chap 182 5:05 am 408 lượt
One piece – Chap 181 5:04 am 463 lượt
One piece – Chap 180 5:15 am 434 lượt
One piece – Chap 179 5:15 am 405 lượt
One piece – Chap 178 5:14 am 408 lượt
One piece – Chap 177 5:14 am 460 lượt
One piece – Chap 176 5:13 am 410 lượt
One piece – Chap 175 5:12 am 363 lượt
One piece – Chap 174 5:11 am 522 lượt
One piece – Chap 173 5:11 am 471 lượt
One piece – Chap 172 5:10 am 351 lượt
One piece – Chap 171 5:10 am 447 lượt
One piece – Chap 170 5:09 am 354 lượt
One piece – Chap 169 5:08 am 460 lượt
One piece – Chap 168 5:08 am 315 lượt
One piece – Chap 167 5:07 am 349 lượt
One piece – Chap 166 5:07 am 422 lượt
One piece – Chap 165 6:16 am 395 lượt
One piece – Chap 164 6:15 am 436 lượt
One piece – Chap 163 6:00 am 424 lượt
One piece – Chap 162 5:59 am 427 lượt
One piece – Chap 161 5:56 am 415 lượt
One piece – Chap 160 1:16 am 452 lượt
One piece – Chap 159 1:15 am 451 lượt
One piece – Chap 158 1:14 am 399 lượt
One piece – Chap 157 1:13 am 412 lượt
One piece – Chap 156 1:11 am 300 lượt
One piece – Chap 155 1:10 am 426 lượt
One piece – Chap 154 1:09 am 411 lượt
One piece – Chap 153 1:09 am 442 lượt
One piece – Chap 152 1:08 am 443 lượt
One piece – Chap 151 1:07 am 430 lượt
One piece – Chap 150 1:06 am 393 lượt
One piece – Chap 149 1:05 am 422 lượt
One piece – Chap 148 1:04 am 479 lượt
One piece – Chap 147 1:04 am 442 lượt
One piece – Chap 146 1:03 am 476 lượt
One piece – Chap 145 1:03 am 421 lượt
One piece – Chap 144 1:01 am 442 lượt
One piece – Chap 143 1:00 am 453 lượt
One piece – Chap 142 12:59 am 418 lượt
One piece – Chap 141 12:59 am 394 lượt
One piece – Chap 140 3:32 pm 444 lượt
One piece – Chap 139 3:31 pm 418 lượt
One piece – Chap 138 3:29 pm 404 lượt
One piece – Chap 137 3:27 pm 396 lượt
One piece – Chap 136 3:26 pm 361 lượt
One piece – Chap 135 3:25 pm 403 lượt
One piece – Chap 134 3:24 pm 455 lượt
One piece – Chap 133 3:23 pm 451 lượt
One piece – Chap 132 3:22 pm 421 lượt
One piece – Chap 131 3:21 pm 435 lượt
One piece – Chap 130 3:20 pm 408 lượt
One piece – Chap 129 3:20 pm 432 lượt
One piece – Chap 128 3:19 pm 429 lượt
One piece – Chap 127 1:05 am 421 lượt
One piece – Chap 126 1:04 am 331 lượt
One piece – Chap 125 1:02 am 423 lượt
One piece – Chap 124 1:01 am 375 lượt
One piece – Chap 123 1:00 am 339 lượt
One piece – Chap 122 12:59 am 402 lượt
One piece – Chap 121 12:58 am 466 lượt
One piece – Chap 120 12:53 am 360 lượt
One piece – Chap 119 12:53 am 343 lượt
One piece – Chap 118 12:52 am 313 lượt
One piece – Chap 117 12:51 am 428 lượt
One piece – Chap 116 12:50 am 324 lượt
One piece – Chap 115 12:49 am 403 lượt
One piece – Chap 114 12:48 am 281 lượt
One piece – Chap 113 12:46 am 398 lượt
One piece – Chap 112 12:46 am 344 lượt
One piece – Chap 111 12:44 am 411 lượt
One piece – Chap 110 7:57 am 363 lượt
One piece – Chap 109 7:56 am 467 lượt
One piece – Chap 108 7:55 am 470 lượt
One piece – Chap 107 7:53 am 441 lượt
One piece – Chap 106 7:52 am 501 lượt
One piece – Chap 105 7:51 am 457 lượt
One piece – Chap 104 7:50 am 502 lượt
One piece – Chap 103 7:49 am 357 lượt
One piece – Chap 102 7:49 am 422 lượt
One piece – Chap 101 7:48 am 443 lượt
One piece – Chap 100 7:20 am 424 lượt
One piece – Chap 099 7:19 am 448 lượt
One piece – Chap 098 7:19 am 453 lượt
One piece – Chap 097 7:16 am 437 lượt
One piece – Chap 096 7:15 am 460 lượt
One piece – Chap 095 7:15 am 418 lượt
One piece – Chap 094 7:14 am 361 lượt
One piece – Chap 093 7:13 am 436 lượt
One piece – Chap 092 7:12 am 407 lượt
One piece – Chap 091 7:12 am 429 lượt
One piece – Chap 090 7:10 am 352 lượt
One piece – Chap 089 7:09 am 417 lượt
One piece – Chap 088 7:09 am 322 lượt
One piece – Chap 087 7:08 am 475 lượt
One piece – Chap 086 7:06 am 518 lượt
One piece – Chap 085 7:05 am 326 lượt
One piece – Chap 084 7:05 am 350 lượt
One piece – Chap 083 7:04 am 438 lượt
One piece – Chap 082 7:04 am 437 lượt
One piece – Chap 081 7:03 am 434 lượt
One piece – Chap 080 7:02 am 435 lượt
One piece – Chap 079 7:00 am 448 lượt
One piece – Chap 078 7:00 am 458 lượt
One piece – Chap 077 6:59 am 465 lượt
One piece – Chap 076 6:58 am 452 lượt
One piece – Chap 075 6:56 am 477 lượt
One piece – Chap 074 6:56 am 362 lượt
One piece – Chap 073 6:55 am 421 lượt
One piece – Chap 072 6:54 am 426 lượt
One piece – Chap 071 6:53 am 491 lượt
One piece – Chap 070 6:52 am 506 lượt
One piece – Chap 069 6:51 am 365 lượt
One piece – Chap 068 6:50 am 457 lượt
One piece – Chap 067 6:49 am 476 lượt
One piece – Chap 066 6:48 am 495 lượt
One piece – Chap 065 6:47 am 430 lượt
One piece – Chap 064 6:00 am 351 lượt
One piece – Chap 063 5:59 am 490 lượt
One piece – Chap 062 3:11 am 450 lượt
One piece – Chap 061 3:10 am 450 lượt
One piece – Chap 060 3:08 am 464 lượt
One piece – Chap 059 3:06 am 438 lượt
One piece – Chap 058 3:01 am 429 lượt
One piece – Chap 057 2:59 am 452 lượt
One piece – Chap 056 2:49 am 496 lượt
One piece – Chap 055 2:45 am 431 lượt
One piece – Chap 054 2:39 am 450 lượt
One piece – Chap 053 2:38 am 455 lượt
One piece – Chap 052 2:34 am 541 lượt
One piece – Chap 051 2:31 am 451 lượt
One piece – Chap 050 2:30 am 477 lượt
One piece – Chap 049 2:27 am 477 lượt
One piece – Chap 048 2:26 am 445 lượt
One piece – Chap 047 2:23 am 446 lượt
One piece – Chap 046 2:21 am 463 lượt
One piece – Chap 045 2:19 am 313 lượt
One piece – Chap 044 2:09 am 465 lượt
One piece – Chap 043 2:01 am 457 lượt
One piece – Chap 042 2:00 am 461 lượt
One piece – Chap 041 1:54 am 362 lượt
One piece – Chap 040 11:55 pm 431 lượt
One piece – Chap 039 11:54 pm 332 lượt
One piece – Chap 038 11:53 pm 465 lượt
One piece – Chap 037 11:52 pm 455 lượt
One piece – Chap 036 11:49 pm 372 lượt
One piece – Chap 035 11:48 pm 453 lượt
One piece – Chap 034 11:46 pm 430 lượt
One piece – Chap 033 11:30 pm 363 lượt
One Piece – Chap 032 5:39 pm 434 lượt
One piece – Chap 031 5:37 pm 425 lượt
One piece – Chap 030 5:04 pm 341 lượt
One piece – Chap 029 4:46 pm 436 lượt
One Piece – Chap 028 4:32 am 498 lượt
One Piece – Chap 027 4:24 am 452 lượt
One Piece – Chap 026 4:23 am 337 lượt
One Piece – Chap 025 4:22 am 420 lượt
One Piece – Chap 024 4:21 am 481 lượt
One Piece – Chap 023 4:20 am 417 lượt
One Piece – Chap 022 4:18 am 453 lượt
One Piece – Chap 021 4:16 am 396 lượt
One Piece – Chap 020 3:53 am 354 lượt
One Piece – Chap 019 3:52 am 513 lượt
One Piece – Chap 018 3:51 am 517 lượt
One Piece – Chap 017 1:03 pm 419 lượt
One Piece – Chap 016 12:46 pm 451 lượt
One Piece – Chap 015 12:32 pm 513 lượt
One Piece – Chap 014 12:18 pm 459 lượt
One Piece – Chap 013 2:12 am 458 lượt
One Piece – Chap 012 1:51 am 514 lượt
One Piece – Chap 011 1:24 am 507 lượt
One Piece – Chap 010 9:53 am 472 lượt
One Piece – Chap 009 9:29 am 536 lượt
One Piece – Chap 008 4:03 am 444 lượt
One Piece – Chap 007 3:38 am 487 lượt
One Piece – Chap 006 3:17 am 403 lượt
One Piece – Chap 005 2:18 am 444 lượt
One Piece – Chap 004 1:59 am 435 lượt
One Piece – Chap 003 1:45 am 483 lượt
One Piece – Chap 002 2:59 am 490 lượt
One Piece – Chap 001 1:45 am 440 lượt